Privacy Statement De Oude Smidse

Inleiding
De Oude Smidse (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van haar leden, prospects en andere contactpersonen. Wij doen dit om onze leden zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we uw persoonsgegevens verwerken.

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen u graag met uw vragen. Hiervoor kunt u contact opnemen via info@www.deoudesmidse.nl.

Wie zijn wij?

Wij zijn De Oude Smidse: Al meer dan 50 jaar is Restaurant De Oude Smidse een begrip in Ouderkerk aan de Amstel en ‘verre’ omstreken. De unieke ligging aan de ‘Kerkbrug’ vlakbij de historische dorpskern van ons mooie dorp, polder ‘de Ronde Hoep’, natuurgebied de ‘Ouderkerkerplas’ en natuurlijk het prachtige terras aan het water maakt ons restaurant tot een geliefde plek bij jong & oud. De zakenman, de wandelaar, de fietser, de toerist en de families… zij weten ons al vele jaren te vinden en te waarderen.

Wij zijn gevestigd aan de Achterdijk 2-4, 1191 JK Ouderkerk aan de Amstel.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, deelnamedetails (van evenementen en/of bijeenkomsten), betaalgegevens, interessegebieden (bijvoorbeeld ‘juridisch’ of ‘search’), functietitel, foto’s, contactgeschiedenis, IP-adres, social ID, cookie ID (over cookies leest u meer in ons cookiestatement) en surfgedrag.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Wettelijke verplichtingen

Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat we in het geval van calamiteiten bij De Oude Smidse persoonsgegeven verwerken.

 • Gastenadministratie en dienstverlening

Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om u te kunnen bereiken, interesse gebied om u zo goed mogelijk van informatie te kunnen voorzien, verwerken we persoonsgegevens voor onze evenementen etc. zo goed mogelijk te plannen.

U kunt ons via verschillende kanalen bereiken: telefoon, post, e-mail, Twitter, LinkedIn en Facebook bijvoorbeeld. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

 • Nieuwsbrieven en mailings

U kunt zich bij ons aanmelden voor verschillende nieuwsbrieven. Soms gepersonaliseerd, en soms niet. Als u geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen, dan kunt u zich in iedere mail uitschrijven.

 • Werving (marketing)

De Oude Smidse beweegt met de horeca-sector mee, en daarom werven wij nieuwe gasten en soms ook nieuwe collega’s. Om met iedereen contact te onderhouden verwerken wij ook van hen contactdetails en interessegebieden.

Voor De Oude Smidse campagnes (en De Oude Smidse gerelateerde campagnes zoals onze events) verwerken we ook persoonsgegevens. Bijvoorbeeld IP-adres, cookie ID, social ID en/of surfgedrag. Dit doen we om op de juiste plekken de meest relevante advertentie te kunnen laten zien.

Ook maken wij voor De Oude Smidse (en De Oude Smidse gerelateerde campagnes) gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms. Dit doen wij via Facebook , Twitter en via LinkedIn targeting. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij u daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven.

Als u niet wil dat via deze platforms advertenties worden getoond dan kunt u dat bij ons aangeven via bovenstaande contactgegevens. Ook kunt u zich hiervoor bij deze platforms afmelden. Hoe u dit doet leest u op de volgende pagina’s:

Let op: het kan zo zijn dat u daarna nog steeds De Oude Smidse advertenties te zien krijgt wanneer u valt in een algemene doelgroep waar wij onze advertentie op richten.

 • Verbetering De Oude Smidse dienstverlening

Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld klikgedrag op de website om te analyseren welke artikelen het meest gelezen worden en open rates om te zien of onze nieuwsbrieven relevant zijn.

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heeft u tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van uw rechten gebruik te maken kunt u contact met ons opnemen.

 • Informatie en inzage: Uiteraard kunt u inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen u dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Rectificatie: Heeft u het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Vergetelheid: U kunt de persoonsgegevens die wij van u hebben (laten) verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: Heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan u bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
 • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht u hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Daarnaast kunt u ook:

 • Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als u toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kunt u contact met ons opnemen.
 • Klacht indienen bij de AP: Denkt u dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. U kunt hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de AP.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst (lidmaatschap, evenement) en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van De Oude Smidse: het uitvoeren van onze doelstelling. Wilt u meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan weet u ons te vinden! Tot slot verwerken we sommige gegevens met uw toestemming: dit gaat met name over online tracking methodes.

Derde ontvangers

Voor de uitvoering van onze dienstverlener schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Wij werken bijvoorbeeld samen met een ESP, een cloud omgeving, marketingbureau en maken gebruik van Google Analytics. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van De Oude Smidse.

Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor uw toestemming hebben gekregen.

Links
Op de websites van De Oude Smidse zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. De Oude Smidse is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kunt u het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Cookie statement

Wij gebruiken cookies op de websites van De Oude Smidse. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de websites optimaal te laten functioneren, voor het efficiënt uitvoeren van campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in ons privacy statement.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.

De Oude Smidse maakt gebruik van Analytics cookies om het gebruik van de De Oude Smidse Website te onderzoeken. Op die wijze wordt een permanente cookie op uw computer of mobiele apparaat geplaatst. Daardoor verkrijgt De Oude Smidse inzicht in de wijze waarop en hoe vaak de De Oude Smidse Website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de De Oude Smidse Website worden doorgevoerd. Zodoende zorgen wij ervoor dat de De Oude Smidse Website optimaal werkt.

De Oude Smidse verwerkt anonieme statistieken over bezoeken aan haar Website. Dit gebeurt met een webanalyse systeem. Onder meer de volgende gegevens worden via cookies in het webanalyse systeem opgeslagen:

 • het IP-adres
 • technische kenmerken zoals de browser die u gebruikt (zoals Chrome, Safari, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van uw computerscherm
 • vanaf welke pagina u op de De Oude Smidse Website bent gekomen
 • wanneer en hoe lang u de De Oude Smidse Website bezoekt of gebruikt
 • of u gebruik maakt van functionaliteiten van de De Oude Smidse Website
 • welke pagina’s u bezoekt op de De Oude Smidse Website

 Verwijderen:

U kunt uw cookies het gemakkelijkst verwijderen via uw browser. Hieronder vind u een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop u in die browser uw cookies kunt verwijderen:

Ouderkerk aan de Amstel, 14 juni 2018